Normy wody pitnej

Normy wody pitnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 203, poz. 1718).

Tabela 1. Podstawowe wskaźniki fizyczno – chemiczne norm jakości wody do picia [mg/1].

Lp.

Parametr

Dopuszczalne zakresy

1

Barwa [mgPt/1]

15

2

Mętność [NTU]

1

3

pH

6.5 – 9.5 1)

4

Przewodność

[µS/cm w 20°C]

2500 1)

5

Smak

akcept.

6

Zapach

akcept.

7

Amoniak

0.5 1), 2)

8

Antymon

0.005

9

Arsen

0.01

10

Azotany

501)

11

Azotyny

0.5

12

Bor

1.0

13

Chlor wolnyY)

0.1-0.3

14

Chlorki

2501)

15

Chrom

0.05

16

Cyjanki

0.05

17

Fluorki

1.5

18

Glin

0.2

19

Kadm

0.003

20

Magnez

303) – 1253’)

21

Mangan

0.05

22

Miedź

2.01), 4)

23

Nikiel

0.02

24

Ołów

0.05

25

Rtęć

0.001

26

Selen

0.01

27

Siarczany

2501)

28

Sód

200

29

Twardość

601), 3) – 5001)

30

Utlenialność z KMn04

5.0

31

Żelazo

0.2

 

1)   Wartość powinna być uwzględniana przy ocenie agresywności korozyjnej.

2)      Wody podziemne niechlorowane – 1,5 mg/l.

3)      Wartość zalecana ze względów zdrowotnych.

3’)   Nie więcej niż 30 mg/l magnezu, jeżeli stężenia siarczanów jest równe lub większe od 250 mg/l. Przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie magnezu wynosi 125 mg/l.

4)     Wartość dopuszczalna, jeżeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej jej agresywnością korozyjną.

 Uzdatnianie wody dla domu mimo norm nadanych przez Państwo znacznie poprawia jej jakość.

Zobacz również rodzaje wód.

Dodaj komentarz