Wody podziemne

Wody podziemne, w zależności od poziomu występowania, dzielą się na:

  • wody zaskórne,
  • wody gruntowe,
  • wody wgłębne,
  • wody głębinowe.

Wody zaskórne.

Występują one na głębokości od kilkudziesięciu centymetrów do kilku metrów. Zwykle w stopniu niedostatecznym ulegają procesom samooczyszczania, co powoduje, że są one w większości zanieczyszczone. Często są skażone drobnoustrojami, zawierają podwyższoną ilość związków organicznych i niezbyt dużo substancji mineralnych. Nie są wiec brane pod uwagę jako źródła wody do picia i na potrzeby komunalne.

Wody gruntowe.

Skład tych wód wskutek zachodzących w nich procesach samooczyszczania najczęściej odpowiada wymaganiom sanitarnym, stawianym wodzie pitnej. Nie zawierają one bakterii chorobotwórczych i charakteryzują się stałą temperatura w ciągu roku. Natomiast bardzo często występuje w nich podwyższona zawartość związków żelaza i manganu oraz dwutlenku węgla.

Wody wgłębne.

Wody te charakteryzują się stałymi właściwościami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi. Są to wody podziemne zasilane przez opady atmosferyczne, ale znajdują się one pod utworami nieprzepuszczalnymi. Zasilanie tych wód może się odbywać przez infiltrujące opady na wychodniach warstw wodonośnych lub też poprzez powiązania z innymi warstwami wodonośnymi. Infiltracja wód innego poziomu wodonośnego może następować także poprzez okno hydrogeologiczne.

Wody głębinowe.

Zaliczamy do nich wody znajdujące się głęboko pod powierzchnią terenu. Są one od niej izolowane wieloma kompleksami utworów nieprzepuszczalnych. Nie są one zasilane ani odnawialne. Często są wysoko zmineralizowane.

Sprawdź jakie są metody oczyszczania wód podziemnych: Uzdatnianie wody.

Dodaj komentarz